ย้อนกลับ      ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
หมวดหมู่ : ประกาศ ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน สอบบรรจุ สรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย งานบุคคล เผยแพร่โดย : สพป.ขอนแก่น เขต 3 วันที่ : 26 กันยายน 2566
รายละเอียด
เรื่อง : ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด :

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้มีประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๖โดยกำหนดการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานใน
าที่ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในตำแหน่งที่สมัครเข้า
รับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๗ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน

ไฟล์สำคัญ ***: 20230926X5RN7CU3PLZCRRMR.pdf
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 4.601 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 498 ครั้ง
ไฟล์เพิ่มเติม : ดาวน์โหลด คลิกผลสอบผอ66ขก3.pdfที่นี่

อ่านแล้ว : 4755 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!