สพป.ขอนแก่น เขต3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ! ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด!!
1.
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
  :: นำเข้าระบบ :30 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 170 ครั้ง]
2.
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  :: นำเข้าระบบ :30 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 158 ครั้ง]
3.
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)
  :: นำเข้าระบบ :24 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 742 ครั้ง]
4.
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  :: นำเข้าระบบ :24 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 750 ครั้ง]

designed by ICT_KKN3 team E-Mail : sasijirawat@gmail.com || Using Bootstrap4
....Krunoi...