สพป.ขอนแก่น เขต3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร / การบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งหมด!!
1.
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  :: นำเข้าระบบ :27 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1799 ครั้ง]
2.
  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )และมาตรการเข้าสอบ
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 707 ครั้ง]
3.
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 697 ครั้ง]
4.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1504 ครั้ง]
5.
  การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
  :: นำเข้าระบบ :8 มิถุนายน  2563   [เข้าชม : 3213 ครั้ง]

designed by ICT_KKN3 team E-Mail : sasijirawat@gmail.com || Using Bootstrap4
....Krunoi...