สพป.ขอนแก่น เขต3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าว ทั้งหมด!!
1.
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
  :: นำเข้าระบบ :2 กรกฎาคม 2563   [เข้าชม : 113 ครั้ง]
2.
  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
  :: นำเข้าระบบ :1 กรกฎาคม 2563   [เข้าชม : 141 ครั้ง]
3.
  มาตรการป้องกันการทุจริต
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 572 ครั้ง]
4.
  แจ้งเลื่อนโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563
  :: นำเข้าระบบ :10 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1043 ครั้ง]
5.
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  :: นำเข้าระบบ :10 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1109 ครั้ง]

designed by ICT_KKN3 team E-Mail : sasijirawat@gmail.com || Using Bootstrap4
....Krunoi...