สพป.ขอนแก่น เขต3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธโรงเรียน


         สพป.ขอนแก่น เขต3 ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)            [ นำเข้าระบบ :: 2020-06-19 16:29:22  โดย :: นายศรัณยู สนั่นเมือง]  โรงเรียน :: บ้านท่านางแนว]


        รายละเอียดกิจกรรม  ::  สพป.ขอนแก่น เขต3 ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)


        ภาพกิจกรรม

designed by ICT_KKN3 team E-Mail : sasijirawat@gmail.com || Using Bootstrap4
....Krunoi...