สพป.ขอนแก่น เขต3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

 รายการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    
Data Tables
ที่
เรื่อง
Linkรายละเอียด
1 สพป.ขอนแก่น เขต3 ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)

designed by ICT_KKN3 team E-Mail : sasijirawat@gmail.com || Using Bootstrap4
....Krunoi...