กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
  กลุ่มอำนวยการ     ตำบลลอมคอม อำเภอพล จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

More...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Kkn3 No Corruption

 

ปราศจากคอรัปชั่น  ยึดมั่นธรรมาภิบาล......

More...
Kkn3 No Corruption

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

กลุ่มงานอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   ศูนย์เครือข่ายฯ & รายชื่อประธานศูนย์ฯ สพป.ขก.3
   ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่
   ข้อมูลเขตบริการ สพป.ขก.3
   นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.3
    บทบาทหน้าที่ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ
   อำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
   อำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
 
เอกสาร คู่มือ
    สื่อการสอนออนไลน์ (On line) ป.1–ม.3
    คู่มือครู(คลังความรู้)
    บัญชีราคากลาง ICT66
    คู่มือการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ
    คู่มือการสรรหา ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
    คู่มือการใช้งานระบบ www.info.go.th
    แนวปฏิบัติของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
    การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีพ.ศ.2567
    คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก GECC
    คู่มือปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    Music VDO เพลงอ้อมกอดขอนแก่น เขต 3
Breaking News
  Latest News
กลุ่มอำนวยการ สพป.ขก.เขต 3 ยินดีต้อนรับ

 

 
Social Network

QRcode กลุ่มอำนวยการ (สพป.ขก.3)
Line ID : edkhonkaen3
 
QRcode One Stop Service KKN3 (สพป.ขก.3)

 

| ศธ.360 | Obec Channel | ObecTV | Zoom | GoogleMeet | ครูวันดี| GoogleYoutube |
รวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัย  | Canvafacebook | Kahoot| Info | Kapook |
| Google mapShopee | Lazada | Major Cineplex | เรื่องเล่าเช้านี้ | ไทยรัฐนิวส์โชว์ |
| Netflix | TrueID TV | Google Earth | Movie2Free | 037HDmovie |

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      54 คน

สถิติเดือนนี้:   1602 คน

สถิติปีนี้:        11728 คน

สถิติทั้งหมด: 17627 คน

 


ข้อมูลเขตบริการ สพป.ขก.3

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 - 5 อำเภอพล

๑. ศูนย์เพ็กใหญ่  ลอมคอม
บ้านทุ่งแค
บ้านเพ็กใหญ่และสระบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
บ้านยานางโนนแต้
บ้านหนองสะแบงสามัคคี
บ้านโคกกลางประชาสรรค์
บ้านโนนหอมโนนศาลา
บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย  (ม.ต้น)
บ้านลอมคอม  (ม.ต้น)
บ้านหนองอรุณ
๑๐ วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
๒. ศูนย์เก่างิ้ว นางเบ้า หัวทุ่ง
บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์)  (ม.ต้น)
บ้านคึมชาติหนองผงนาดี
หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรรค์
สหราษฎร์อนุกูล  (ม.ต้น)
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ (ม.ต้น)
บ้านฝาผนังวังจาน
บ้านหนองแวงนางเบ้า  (ม.ต้น)
บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
บ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
๑๐ บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
๓. ศูนย์โนนข่า โคกสง่า หนองมะเขือ
บ้านหนองบะโคกสว่าง
บ้านหนองไผ่วิทยา
บ้านหนองแวงมน  (ม.ต้น)
บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
บ้านโนนตะโก
บ้านโนนเมืองโคกกุง
บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
บ้านหัวนาหนองแวง
มิตรภาพ ๒
๑๐ บ้านห้วยโจด
๑๑ บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
๑๒ บ้านหนองมะเขือซองแมวฯ
๔. ศูนย์โจดหนองแก โสกนกเต็น
บ้านโจดหนองแกหนองสิม  (ม.ต้น)
บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
บ้านวังขอนพาดหนองแวง  (ม.ต้น)
บ้านหนองเรือ
บ้านโคกล่ามกลางตำแยฯ  (ม.ต้น)
บ้านป่าเป้า
บ้านโสกนกเต็น
บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง  (ม.ต้น)
บ้านหนองหว้าสามัคคี  (ม.ต้น)
๕. ศูนย์เมืองพล หนองแวงโสกพระ
ไตรคามราษฎร์บำรุง
บ้านโนนชาด
บ้านหนองแวงโสกพระ  (ม.ต้น)
ชุมชนบ้านชาด
บ้านทับบา
บ้านหญ้าคาท่าหลวง
บ้านหันใหญ่  (ม.ต้น)
บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี (ม.ต้น)
บ้านหนองแปน
๑๐ บ้านหันน้อย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 - 11 อำเภอหนองสองห้อง

๖. ศูนย์หนองสองห้อง โนนธาตุ
บ้านกอกโนนแต้  (ม.ต้น)
บ้านโคกสูงประชาสรรค์
บ้านชาดหนองเหล็ก
บ้านโนนธาตุ  (ม.ต้น)
บ้านสว่างวิทยา
บ้านสำราญ
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
บ้านโนนกราด
บ้านโนนรังหนองบอน
๑๐ บ้านเปาะ
๑๑ บ้านเมย
๑๒ บ้านหนองสองห้อง
๑๓ ไตรมิตรวิทยา  (ม.ต้น)
๗. ศูนย์สำโรง วังหิน
ชุมชนบ้านวังหิน  (ม.ต้น)
บ้านหลักด่าน
บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
บ้านหนองยาง
บ้านสำโรง  (ม.ต้น)
บ้านหินลาดนาดี
บ้านหนองคลองดอนแดง  (ม.ต้น)
บ้านหนองกาว
บ้านเหล่านกชุม
๘. ศูนย์หนองเม็ก  หันโจด
ชุมชนหนองเม็ก  (ม.ต้น)
บ้านโคกสูงวิทยา
บ้านท่าหนองหว้า
บ้านโนนข้ามป้อม
บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
บ้านหนองไทร
บ้านหนองบัวแดงวิทยา
บ้านกุดหอยกาบ
บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
๑๐ บ้านหันโจดหนองกุง
๑๑ บ้านแฝก
๑๒ บ้านดอนชาด
๑๓ บ้านวังคูณ
๙. ศูนย์ดงเค็ง ตะกั่วป่า
บ้านดงเค็ง  (ม.ต้น)
โนนชาดหนองช้างน้ำ
หนองพลวงมิตรประชา
บ้านหนองหญ้าขาว
บ้านหนองบัวแดง
บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
บ้านหนองเปล่ง
จตุคามวิทยา  (ม.ต้น)
บ้านตะกั่วป่า
๑๐. ศูนย์ดอนดู่ หนองไผ่ล้อม
บ้านดอนดู่
บ้านโนนท่อน
บ้านโนนสะอาดห้วยแกวิทยา (ม.ต้น)
บ้านหนองไผ่น้อย
บ้านหนองแวงยาว  (ม.ต้น)
บ้านหนองแสง
บ้านกุดหว้า
บ้านสวองหนองไผ่ล้อม  (ม.ต้น)
บ้านหนองกุงสว่าง
๑๑. ศูนย์คึมชาด ดอนดั่ง
บ้านชาดศรีสมบูรณ์
บ้านปอแดง
บ้านหนองกุงโนนทัน  (ม.ต้น)
บ้านหนองแวงตอตั้ง  (ม.ต้น)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 - 13 อำเภอแวงน้อย

๑๒. ศูนย์แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง
บ้านหนองโกโสกกระหนวน
วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
บ้านบะแหบหญ้าคา
บ้านตลาดหนองแก
บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
บ้านโสกน้ำขาว
บ้านป่าเป้งน้ำซับ
ชุมชนบ้านโคกสี
บ้านกุดรู
๑๐ บ้านแวงน้อย
๑๑ บ้านหนองแขมอีโล  (ม.ต้น)
๑๒ บ้านดอนหันนาจาน
๑๓ บ้านทางขวาง  (ม.ต้น)
๑๔ บ้านหันโสกเชือก
๑๕ บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
๑๖ บ้านโคกสง่า
๑๗ บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
๑๓.ศูนย์ท่าวัด ละหานนา ท่านางแนว
บ้านหนองแวงท่าวัด  (ม.ต้น)
บ้านรวงโนนไทโนนโจด
บ้านท่านางแนว
บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
บ้านห้วยทรายทุ่งมน  (ม.ต้น)
บ้านละหานนา  (ม.ต้น)
บ้านโนนทองหลางโคกสูง
บ้านหนองดู่ประชาสรรค์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 - 15 อำเภอแวงใหญ่

๑๔. ศูนย์โนนทองสะอาด
บ้านกุดหมากเห็บ
นาโพธิ์ชีวิทยา
บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
วังบงน้อยวิทยา
บ้านโนนข่าวิทยา
โนนทองวิทยา
บ้านรัตนะ  (ม.ต้น)
บ้านหนองแซงแสงอรุณ
๑๕. ศูนย์แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นาเพียง
ชุมชนบ้านแวงใหญ่
บ้านคอนฉิม  (ม.ต้น)
ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
บ้านดอนโจดฯ  (ม.ต้น)
บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ชุมชนบ้านดอนหัน  (ม.ต้น)
บ้านโจดใหญ่
บ้านถลุงเหล็ก
บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา  (ม.ต้น)
๑๐ บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม
๑๑ บ้านใหม่นาเพียง
๑๒ บ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 - 17 อำเภอโนนศิลา

๑๖. ศูนย์บ้านหัน
เบญจคามสามัคคี  (ม.ต้น)
บ้านวังยาวสามัคคี  (ม.ต้น)
บ้านหันศิลางาม
บ้านหนองขี้เห็น
ไตรมิตรพัฒนศึกษา  (ม.ต้น)
โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
บ้านหนองไฮประชาสรรค์  (ม.ต้น)
บ้านห้วยแคน
๑๗. ศูนย์เปือยใหญ่ โนนศิลา
บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
บ้านเหล่าโนนคูณ
บ้านหลุบคา
บ้านโนนแดง
ไตรราษฎร์สามัคคี
บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ  (ม.ต้น)
บ้านผักหวาน
บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
หนองกุงห้วยเสียววิทยา  (ม.ต้น)
๑๐ บ้านหนองทุ่มหนองหว้า

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่