-ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   |    กลับหน้าหลัก
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดหมู่ : ภาระกิจผู้บริหาร วันที่ : 5 กรกฏาคม 2567

4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 43 ท่าน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานด้านต่างๆที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดี ของโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอหนองสองห้อง และโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน อำเภอแวงน้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บรรยายพิเศษ ให้ข้อคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ คุณธรรม และธรรมมาภิบาล พร้อมทั้งนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และทีมผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นทีมที่ปรึกษา (Coaching) ได้ให้คำชึ้แนะ แนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ดร.ภาวนี อิศรา ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯ และนายปิติพงษ์ สุดสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียนที่คณะเข้าศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ยังได้บันทึกเทปวิดิโอรายการพุธเช้า ข่าวทรายทอง ของทาง ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คและช่องยูทูป "โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่มมน" อีกด้วย

อ่านแล้ว : 43 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!