-ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   |    กลับหน้าหลัก
ประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี 2567
หมวดหมู่ : ภาระกิจผู้บริหาร วันที่ : 4 มิถุนายน 2567

4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี 2567 นอกจากนี้ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ยังได้บรรยายพิเศษ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนัก มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น โดยมีรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ทุกคน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

อ่านแล้ว : 157 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!