-ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   |    กลับหน้าหลัก
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
หมวดหมู่ : ภาระกิจผู้บริหาร วันที่ : 1 กรกฏาคม 2567

28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ครั้งที่ 7 / 2567 โดยมีนายธนกฤต ศิริภิรมย์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ. ผู้ทรงเกียรติ ซึ่งในคราวประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแสดงความยินดีกับนายภัทรพงศ์ สุทธิ ผอ.ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะ อ.ก.ค.ศ. สายงานผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระพิจารณาทีี่สำคัญ ดังนี้
1. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งและกำหนดสัดส่วนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง) เพื่อใช้ในการสรรหา
2. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง)
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๙ จำนวน 17 ราย
4. ขออนุมัติแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๙ จำนวน 5 ราย
5.ขออนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๙ จำนวน 17 ราย
6. ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567
7. ขออนุมัติคุณสมบัติ/การแต่งตั้ง/สุ่มคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
8. ขออนุมัติและรับรองผลการประเมินและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ DPA
9. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งว่าง กลับมาเป็นชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
10. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
11.การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พบประวัติการกระทำความผิด

อ่านแล้ว : 66 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!