-ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   |    กลับหน้าหลัก
จัดอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หมวดหมู่ : ภาระกิจผู้บริหาร วันที่ : 11 มกราคม 2567

11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของทางราชการ เกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สังเกตการณ์ รวม 175 คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

อ่านแล้ว : 1267 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!