-ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   |    กลับหน้าหลัก
สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE together "
หมวดหมู่ : ภาระกิจผู้บริหาร วันที่ : 28 ตุลาคม 2566

สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
"องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE together "
26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2566 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนวทางการปฏิบัติงาน สร้างการรับรู้และการตระหนักร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะ
ผู้บริหารในสังกัด
จากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 3 นำแนวทางการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามจุดเน้น 9 ไปด้วยกัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
"องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE together " kick off พร้อมเปิดเรียน แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ป้ายแดง พร้อมมอบดอกไม้ และมอบโล่ รางวัล ประเภทต่างๆให้กับผู้บริหารและสถานศึกษาที่มีผลงาน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

อ่านแล้ว : 233 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!