-ข่าวกิจกรรมทั้งหมด   |    กลับหน้าหลัก
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หมวดหมู่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
การประชุม คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายโอวาท อดทน ท่านรอง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานการประชุม และนายชนินทร์ คำเหนือ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ชี้แจงและร่วมวางแนวทางการดำเนินการวางแผนงาน โครงการในปีงบประมาณ 2567 และร่วมสะท้อนผลการนิเทศและการสแกนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้น ป.1-6 หลังการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

อ่านแล้ว : 265 คน

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!