คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

นางสมคิด เมืองสอน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางชโลทร กองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล น้อยวัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุจิตร์ ไชยโก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวรรณโสภา สามหาดไทย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!