คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

นางสุมัทนา แก้วจินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสารภี ประจันตะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางจรวยพร หาดสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรติตา สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเกษแก้ว คำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!