คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิจิตร มูลแวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวิระธรรม มาตย์ภูธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอุดมลัษณ์ สุริยะสกุลพงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชาติ โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนฤมล แหวะสอน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววชิรา ชื่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!