คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิไล มั่งคั่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางภวิศภา ดอกบัว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววิภาพร แน่นอุดร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสัญญา ใจคง
นักวิซาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!