เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

esan1

 

sillapakkn3

groupsil

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับการประเมินเขตสุจริต ประจำปี 2560
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 16
14 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการครูคืนถิ่น ปี 2560
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 123
6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...
IMAGE พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.ขก.3
วันจันทร์, 25 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 171
15 กันยายน 2560... Read More...
IMAGE รองเลขาฯ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 335
31 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 215
17 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ
วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 12
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว
วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 7
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 69
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 122
  แนบไฟต์ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 105
ขอเชิญประชุม... Read More...
IMAGE การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 298
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 630
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(Implementation:Form Policy to Practice)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 134
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE แนวทางการใช้งบประมาณ
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 189
แบนไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 168
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 211
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 255
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE แบบคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 20
แบบคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ Read More...
IMAGE จ่ายสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน ก.ย.60
วันพุธ, 27 กันยายน 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 77
 จ่ายสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน ก.ย.2560              ... Read More...
IMAGE ชี้แจงการยืมเงิน / เบิกเงิน training obec
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 521
ขั้นตอนในการเข้าระบบ คุณครูเลือกเมนูอบรม  (***... Read More...
IMAGE test
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 107
file Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 98
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67... Read More...
IMAGE (แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 73
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 64
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
IMAGE แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5 (คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 147
แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE การอบรมวิธีการวัดสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ Sight for kids
วันศุกร์, 20 ตุลาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 80
ตามไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและรายงกานลูกเสือ ประจำปี 2560
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 162
หนังสือนำส่ง สรุปข้อบังคับฯ... Read More...
IMAGE โครงการ “50 ปี ส.อ.ท มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 167
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 134
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ทุนการศึกษามูลนิธิบุญยเกตุ
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 173
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฏบัตร
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 19
 คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Read More...
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 347
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE โลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3
วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 175
      ดาวน์โหลดโลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3 Read More...
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 188
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 653
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 295
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูวิกฤติขนาดแคลน
วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 639
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงและตำแหน่งครูรายเดือน
วันศุกร์, 22 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 425
  ประกาศ เรื่อง... Read More...
IMAGE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 599
รายละเอียด Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันศุกร์, 08 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 276
... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 592
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 226
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 280
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระกวดราคาComDLIT
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 49
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกComDLIT
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 61
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระกวดราคาComCC
วันจันทร์, 10 เมษายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 62
ไฟล์แนบ Read More...
ชมรมครูภาษาไทย
IMAGE สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะไปทัศนศึกษากับชมรมครูภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 21
... Read More...
IMAGE สมาชิกชมรมภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 33
คณะกรรมการบริหารชมรมครูภาษาไทย สพป. ขอนแก่น เขต ๓  ... Read More...
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2560
วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 32
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ปฏิทินการประชุมผู้บริหารสัญจร (แก้ไขเพิ่มเติม)
วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 34
ไฟล์แนบ Read More...
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 8 -16 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 39
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่5 สิงหาคม 2560(เพิ่มเติม)
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 160
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 103
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2017
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

306704
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
171
315
171
299046
21927
24091
306704

Your IP: 54.80.146.251
2017-11-19 10:26

ร้องเรียน ร้องทุกข์

complain