Black Ribbon

เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

esan1

sillapakkn3

groupsil

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.ขก.3
วันจันทร์, 25 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 106
15 กันยายน 2560... Read More...
IMAGE รองเลขาฯ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 273
31 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 160
17 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 มอบจักยาน ตามโครงการ จักยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 200
2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 282
28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 136
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 310
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 426
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 237
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 88
  แนบไฟต์ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 85
ขอเชิญประชุม... Read More...
IMAGE การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 237
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 524
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(Implementation:Form Policy to Practice)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 97
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE แนวทางการใช้งบประมาณ
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 169
แบนไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 146
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 192
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 227
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE จ่ายสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน ก.ย.60
วันพุธ, 27 กันยายน 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 53
 จ่ายสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน ก.ย.2560              ... Read More...
IMAGE ชี้แจงการยืมเงิน / เบิกเงิน training obec
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 446
ขั้นตอนในการเข้าระบบ คุณครูเลือกเมนูอบรม  (***... Read More...
IMAGE test
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 83
file Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 238
แนบไฟล์ Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 62
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67... Read More...
IMAGE (แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 52
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 44
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
IMAGE แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5 (คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 107
แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและรายงกานลูกเสือ ประจำปี 2560
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 126
หนังสือนำส่ง สรุปข้อบังคับฯ... Read More...
IMAGE โครงการ “50 ปี ส.อ.ท มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 145
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 110
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ทุนการศึกษามูลนิธิบุญยเกตุ
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 138
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การคัดเลือกนักเรียนในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 197
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 328
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE โลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3
วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 126
      ดาวน์โหลดโลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3 Read More...
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 169
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 553
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 273
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูวิกฤติขนาดแคลน
วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 455
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงและตำแหน่งครูรายเดือน
วันศุกร์, 22 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 359
  ประกาศ เรื่อง... Read More...
IMAGE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 498
รายละเอียด Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันศุกร์, 08 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 235
... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 471
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 194
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 241
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่5 สิงหาคม 2560(เพิ่มเติม)
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 131
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 83
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 130
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 236
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 188
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

ตุลาคม 2017
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

276415
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
439
844
2788
268435
15729
42504
276415

Your IP: 54.80.209.254
2017-10-18 14:11