Black Ribbon

เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

esan1

sillapakkn3

groupsil

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE รองเลขาฯ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 185
31 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 107
17 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 มอบจักยาน ตามโครงการ จักยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 140
2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 199
28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 282
ระหว่างวันที่  19 - 21 พ.ค. 60... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 108
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 229
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 373
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 203
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 36
  แนบไฟต์ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 42
ขอเชิญประชุม... Read More...
IMAGE การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 196
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 470
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(Implementation:Form Policy to Practice)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 43
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE แนวทางการใช้งบประมาณ
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 138
แบนไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 112
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 165
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 195
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE ชี้แจงการยืมเงิน / เบิกเงิน training obec
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 341
ขั้นตอนในการเข้าระบบ คุณครูเลือกเมนูอบรม  (***... Read More...
IMAGE test
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 56
file Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 217
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 334
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.... Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE (แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 23
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 10
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
IMAGE แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5 (คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 50
แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5... Read More...
IMAGE (แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 4) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 16
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 4) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน... Read More...
IMAGE (แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 4) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 12
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 4) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและรายงกานลูกเสือ ประจำปี 2560
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 76
หนังสือนำส่ง สรุปข้อบังคับฯ... Read More...
IMAGE โครงการ “50 ปี ส.อ.ท มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 107
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 82
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ทุนการศึกษามูลนิธิบุญยเกตุ
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 108
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การคัดเลือกนักเรียนในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 171
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 305
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE โลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3
วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 55
      ดาวน์โหลดโลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3 Read More...
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 135
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 485
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 247
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 254
รายละเอียด Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันศุกร์, 08 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 151
... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 330
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง ผลการการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 265
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 227
ประกาศ เรื่อง... Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 130
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 171
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่5 สิงหาคม 2560(เพิ่มเติม)
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 87
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 64
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 109
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 217
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 167
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

กันยายน 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

246907
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
92
1971
6180
229030
28725
31139
246907

Your IP: 54.224.202.184
2017-09-20 02:00